POLÍTICA DE PRIVACITAT
Avís: Per la mera utilització de la pàgina web, navegant a través d'aquesta, o mitjançant l'accés a l'aplicació informàtica, se li atribuirà la condició de "Usuari", i ha de llegir atentament la "Política de Privadesa" que a continuació s'exposa . Tot això sense perjudici de la necessitat de facilitar el seu consentiment quan li sigui recaptat per l'aportació de dades personals i / o la instal·lació de cookies:

TITULARITAT
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, mitjançant la present Política de Privadesa, RURAL MEETING TECHNOLOGIES, SL, domiciliada a, carrer Afores s / n (Mas Vinyoles) 08572 Sant Pere de Torelló - Barcelona; consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona i proveïda de NIF número B-66989633 (en endavant, "RM") informa als usuaris (d'ara endavant, els "Usuaris") de la seva aplicació informàtica Rural Meeting (en endavant la "Aplicació ") i del seu lloc web www.ruralmeeting.com (en endavant, el" lloc web ") sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, perquè aquests puguin determinar lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a RM les dades personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir sobre els mateixos en ocasió del seu accés i ús de l'Aplicació.

OBJECTE I FINALITAT DE LA RECOLLIDA DE DADES PERSONALS
RM recull dades personals dels Usuaris de l'Aplicació i del lloc web (en endavant, les "Dades Personals") a través de diversos mitjans, com, per exemple, a través del Formulari de Registre de l'Aplicació. Llevat que s'indiqui una altra cosa i sense perjudici que el subministrament de les Dades Personals facilitades a RM és voluntari, la manca de subministrament d'aquestes Dades Personals podria afectar la qualitat dels serveis proporcionats per RM.

Les Dades Personals dels Usuaris s'inclouran en fitxers automatitzats de RM, que seran notificats al Registre General de Protecció de Dades de l'AEPD de conformitat amb el que estableix l'article 39 de la LOPD i seran utilitzades amb l'única finalitat de mantenir una adequada relació amb els Usuaris; facilitar als mateixos l'accés al servei prestat per RM, prestar, gestionar, administrar, ampliar i millorar els serveis i / o continguts oferts en l'Aplicació, així com per atendre adequadament qualsevol consulta o sol·licitud d'informació plantejada pels Usuaris i, en és el cas, per a la remissió d'informació sobre els serveis o activitats de RM que puguin ser de l'interès dels Usuaris. RM, en virtut de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cap cas remetrà publicitat i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial als usuaris sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment exprés.

DRETS DELS USUARIS
L'Usuari podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves Dades Personals, mitjançant sol·licitud per escrit realitzada mitjançant correu electrònic enviat a la següent adreça: info@ruralmeeting.com, o mitjançant remissió postal a l' següent adreça: Barcelona (Espanya), Rambla del Prat 2, ppal, 1a, 08012 Barcelona

De la mateixa manera, si posteriorment, l'Usuari desitja revocar el seu consentiment atorgat per a rebre informació comercial via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà similar o equivalent, podrà comunicar-ho, en qualsevol moment, mitjançant remissió remesa per escrit realitzada mitjançant correu electrònic enviat a la següent direcció: info@ruralmeeting.com, o mitjançant remissió postal a la següent adreça: Barcelona (Espanya), Rambla del Prat 2, ppal, 1a, 08012 Barcelona

COOKIES.
Política de cookies

De la mateixa manera que la majoria de llocs web, ruralmeeting.com utilitza les galetes per fer que l'experiència de l'usuari sigui el més satisfactòria possible. Una galeta és un fitxer de text que s'emmagatzema a l'ordinador o dispositiu mòbil de l'usuari que navega pel lloc web i permet al lloc web recordar preferències de l'usuari i navegar de manera més eficient. Les cookies fan la navegació més ràpida i fàcil per a l'usuari.

Com funcionen les galetes?

Les cookies són petits arxius de text generats automàticament per la pàgina web durant la navegació, que es guarden a l'ordinador o dispositiu mòbil de l'usuari. El seu contingut generalment és anònim i està xifrat.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que l'usuari hagi introduït en el navegador. No poden executar codi, de manera que no poden contenir virus ni altres tipus de programari maliciós, i no es poden usar per accedir a l'ordinador.

Tipus de galetes

En general, hi ha diversos tipus de cookies, que es poden classificar segons els següents criteris:

Segons l'entitat que les gestiona:
a. Galetes pròpies: s'envien a l'equip de l'usuari des del domini del propi editor del web
b. Galetes de tercers: s'envien a l'equip de l'usuari des d'una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes

2. Segons la seva durada:

a. Galetes de sessió: desapareixen quan l'usuari tanca la sessió i se solen utilitzar per guardar dades que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat (per exemple la llista de productes seleccionats)
b. Galetes persistents: les dades segueixen emmagatzemades al dispositiu de l'usuari i poden ser accedits i tractats per un temps variable definit pel generador de la galeta

3. Segons la seva finalitat:

a. Galetes tècniques: permeten a l'usuari la navegació, emmagatzemant dades necessàries per al correcte funcionament del web
b. Galetes de personalització: permeten a l'usuari accedir al servei amb característiques específiques especificades per l'usuari com ara l'idioma, la configuració regional, etc.
c. Galetes d'anàlisi: permeten al responsable de les galetes el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris de les webs a les que estan vinculades. S'utilitzen per al mesurament de l'activitat dels usuaris a les webs per tal de millorar el disseny o les funcionalitats.

Galetes utilitzades en ruralmeeting.com

Les galetes utilitzades al web ruralmeeting.com són:

Galetes pròpies: necessàries per al correcte funcionament del web
Galetes d'Analytics: són desenvolupades i gestionades per Google i ens permeten mesurar i analitzar l'audiència de la web, el nombre de visites, les pàgines vistes, el temps de visita o el tipus de navegador utilitzat, per exemple.

Control de les galetes

L'usuari pot bloquejar o eliminar les cookies en qualsevol moment modificant la configuració del navegador al dispositiu. A continuació s'ofereixen enllaços amb instruccions detallades per als navegadors més habituals.

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
consentiment

La navegació per la web ruralmeeting.com implica l'acceptació d'aquesta Política de cookies, sense perjudici de les mesures de desactivació o eliminació que l'usuari decideixi adoptar i que es detallen en l'apartat anterior

MENORS DE 18 ANYS.
L'Aplicació i el Lloc Web estan dirigits exclusivament a Usuaris majors de 18 anys, estant per tant restringida l'entrada i ús als menors de 18 anys. Sense perjudici de l'anterior, RM es reserva el dret de verificar, pels mitjans que consideri més oportuns, l'edat real de qualsevol usuari.

Sota sospita que un usuari de l'Aplicació i del lloc web és menor de 18 anys, i que ha falsejat les dades que es requereixen per al seu accés, RM pot denegar al referit Usuari l'accés als serveis oferts.

PRESTACIÓ DE SERVEIS PER PART DE TERCERS.
Les dades recollides s'emmagatzemaran amb les mesures de confidencialitat i seguretat legalment establertes, i no seran cedides ni compartides a empreses o entitats alienes al responsable de la Plataforma. No obstant això, RM, com a responsable del fitxer, pot requerir posar les Dades Personals o part d'ells a disposició de tercers prestadors de serveis, com, per exemple, els operadors dels serveis de lloguer d'Espais Professionals, empreses informàtiques i proveïdors de pagament , com ara Stripe, Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Union Pay, Paypal, que podran estar localitzades a l'Espai Econòmic Europeu o en altres països, alguns dels quals poden no oferir un nivell de protecció equivalent al que hi ha al espai Econòmic Europeu amb la finalitat de l'adequat manteniment i funcionament de l'Aplicació i del lloc web així com per a la gestió dels pagaments abonats per l'Usuari per l'ús del servei contractat a través de l'Aplicació. Els Usuaris autoritzen expressament la transferència de les seves dades personals a aquests tercers que ostentaran la condició d'encarregat del tractament de les dades, amb les finalitats anteriorment indicades.

SEGURETAT.
RM manifesta i garanteix que en tot moment porta a terme els seus millors esforços per mantenir la seguretat i confidencialitat de les Dades Personals, desenvolupant, de manera continuada, les mesures de seguretat adoptades per mantenir-les, en tot moment, de conformitat amb qualssevol desenvolupaments legals i tecnològics. En particular, RM garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat exigides d'acord amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.

RESPONSABILITATS RM.

RM respondrà únicament d'aquells danys que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del Lloc Web o de l'Aplicació, sempre que s'hagin produït com a resultat d'una actuació dolosa o imprudent per part de RM. L'Usuari, en acceptar la Política de Privacitat, assumeix que la utilització del lloc web o del seu Aplicació la porta a terme sota la seva responsabilitat.

RM no serà responsable de l'exactitud i veracitat de la informació o de les dades que s'introdueixin per Usuaris o tercers en el Lloc Web ni en l'Aplicació i, per tant, tampoc serà responsable de les decisions que es prenguin basades en aquesta informació o els danys produïts per aquest motiu.

OBLIGACIONS DE L'USUARI.
L'Usuari s'obliga a navegar en el Lloc Web així com en utilitzar la Aplicació a:

Proporcionar dades veraces i, si escau, mantenir-les actualitzades.
No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres.
Custodiar aquelles dades d'accés i / o contrasenyes, comprometent-se a no cedir el seu ús, assumint la responsabilitat que pogués derivar-se d'un ús indegut d'aquests.
Complir amb tot el que disposa la Llei, així com en la present Política de Privacitat.

RM podrà denegar o restringir l'accés a aquells Usuaris que no respectin els presents termes i condicions sense necessitat de previ.

MODIFICACIONS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.
En cas que RM modifiqui la present Política de Privadesa, RM publicarà una notificació al lloc web perquè els usuaris puguin tenir coneixement de qualsevol canvi en el tipus de Dades Personals que es recullen, les finalitats del tractament i / o les comunicacions a tercers. En cap cas les modificacions de la present Política de Privacitat que pugui introduir RM podran considerar-se que alteren, per si mateixes, l'autorització concedida per l'Usuari per a l'ús de les seves Dades Personals per a unes determinades finalitats. Si, en qualsevol moment, RM decidís utilitzar les Dades Personals dels Usuaris de forma diferent a l'establerta en el moment de la seva recollida, es ho notificarà als Usuaris per correu electrònic sol·licitant el seu previ consentiment.

ACCEPTACIÓ.
L'enviament de Dades Personals, mitjançant els formularis de l'Aplicació i del lloc web, o per l'ús d'altres serveis oferts per RM, suposa el consentiment al tractament de les Dades Personals per RM en els termes descrits en la present Política de Privadesa, sempre que s'hagi acceptat amb caràcter previ i de manera expressa.

A Barcelona, ​​a 8 de maig 2017.

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els notres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De totes maneres, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment.  [ més Informació ]